Bijzondere foto's uit het familiearchief
van de familie NOORDERWERFFraneker, circa 1900
Unieke foto van Benedictus Jacobus (Dix) Noorderwerf (1839-1911)
en zijn vrouw Tietje Pieters Brijker (1843-1927)Amsterdam, circa 1920
Pier Dirk Noorderwerf (1885-1934) (rechts op de foto),
geboren en getogen Amsterdammer, die in in 1934 door een verkeersongeval
op de Diemerbrug op 48-jarige leeftijd om het leven kwamSneek, circa 1920
Durk Minses Noorderwerf (1866-1937), schoenmaker te Sneek
en zijn vrouw Baukje Jans Venema (1865-1937)Amsterdam, circa 1915
Hendrik Johannes Pool (1868-1950) en zijn vrouw
Tjietske Benedictus Noorderwerf (1871-1960)
met hun jongste zoon Hendrik Pool (1905-1965)Leeuwarden, 1919
De vierjarige Pieter (Piet) Noorderwerf (1915-1998) (vader van o.a. Tineke)
met zijn moeder Trijntje Klases Cuperus (1876-1957)Amsterdam, circa 1939, allemaal Amsterdamse Noorderwerven:
achter vlnr: Dirk Noorderwerf (1919), Maria Helena Noorderwerf (1920),
Bertha Petronella Maria Noorderwerf (1916) en Pier Dirk Noorderwerf (1909)
voor vlnr: Diederika Johanna Elisabeth Noorderwerf (1911),
haar dochter Diederika Johanna Elisabeth Noorderwerf (1936)
en Cornelia Noorderwerf (1927)Amsterdam, circa 1939
politieagent Nicolaas (Nico) Wegman (1894-1968),
echtgenoot van Hendrika (Rika) Pool (1895-1987)Sneek, circa 1950
Jan Durks Noorderwerf (1899-1977)
en zijn vrouw Pierkje Geerts Westerdijk (1902-1979)Leeuwarden, 1918
Benedictus (Ben) Noorderwerf (1902-1975), die zeeman werd
en in 1926 met zijn vrouw Murkje (Marie) Tamminga (1898-1982)
naar Amerika emigreerdeterug naar startpagina NOORDERWERF, klik op:terug naar Homepage, klik op: