Geschiedenis van de familie de Boer

Over de herkomst van de familie.........

De herkomst van de familie ligt in het uiterste noorden van Friesland, in het dorp Lioessens (op z'n Fries: Ljussens), ten noorden van Dokkum vlak bij de Waddenzee. Hier leefden generaties lang onze voorouders van het 'buorkjen'. Het boer zijn in deze streek was toen lang niet gemakkelijk. De voornamelijk bouwboeren in dit gebied zagen regelmatig hun oogst vernietigd worden door overstromingen bij dijkdoorbraken. Hier woonde, zonder overdrijven, een volk dat een hard bestaan had. Het kan dan ook niet anders, dat hier geslachten ontstonden van mensen, die bijna dagelijks strijd moesten leveren voor hun bestaan, recht door zee. 'Sinnige', maar 'oprjochte' Friezen. Zo ontstond ook de geschiedenis van de familie DE BOER. Een geschiedenis, waarin de woorden 'vrijheid' en 'zelfstandigheid' telkens weer voorkomen.

De eerste was Folkert Douwes (ca. 1667-1724), boer te Lioessens. Vervolgens kwam zijn zoon Kornelis Folkerts (ca. 1709-1759), net als zijn vader boer in het dorpje achter de zeedijk. Zijn drie zonen met nakomelingen, Folkert Kornelis, Siebe Kornelis en Douwe Kornelis, namen alle drie een verschillende achternaam aan. Ja, we hadden eigenzinnige voorouders. De middelste zoon Siebe Kornelis nam in 1811 als enige de achternaam DE BOER aan. Hij werd dus de stamvader van de familie DE BOER. Omdat Siebe Kornelis van hoofdberoep winkelier was, nam hij die familienaam vermoedelijk aan als eerbetoon aan zijn voorouders, allen boer van beroep.

Van stamvader Siebe Kornelis de Boer (1747-1817) is het complete nageslacht uitgezocht. Zijn nakomelingen zijn in de loop van de negentiende eeuw geleidelijk aan het gebied van herkomst (het dorp Lioessens en de voormalige gemeente Oostdongeradeel) gaan verlaten. Het geslacht DE BOER stroomde zo uit over heel Friesland, heel Nederland en zelfs de hele wereld. Omdat het bij de vele emigranten wonderwel alleen om vrouwelijke DE BOER's ging, is de familienaam in het buitenland bijna niet meer aanwezig. Let wel, van ònze familie DE BOER.

Vragen………

In het parenteel van Siebe Kornelis de Boer, stamvader van onze familie DE BOER, zit één familielid, waarvan ik geen nageslacht heb kunnen traceren. Het gaat om Hendrik Jacobs de Boer, geboren op 16-12-1851 te Lioessens (gemeente Oostdongeradeel, Friesland). In het boek "De geschiedenis van de familie de Boer" noem ik hem 'de verloren zoon' van Jacob Hendriks de Boer (1802-1861) en Grietje Hendriks Vrij (1820-1858). Deze Hendrik is in de archieven 'spoorloos verdwenen'. Hij werkte in Lioessens als dienstbode bij boer Auke Dirks Faber. In 1876 vertrok hij naar Grijpskerk (Groningen), maar kwam al spoedig weer terug naar Lioessens, werkte toen als dienstbode bij Pieter Eeringa en woonde even later bij de familie Pieter Elgersma. Op 1 mei 1883 ging Hendrik (hij was toen 32 jaar oud) volgens het bevolkingsregister van Lioessens naar Usquert (Groningen). Hier is hij nooit ingeschreven en ook later kwam zijn naam hier niet voor. 'Spoorloos' dus, deze Hendrik, ook na jarenlang zoeken in tal van archieven in het hele land. Mogelijk lopen er dus thans voor mij (en de andere familieleden) nog 'onbekende' DE BOER's rond, afstammelingen van genoemde Hendrik. Het blijft vooralsnog een raadsel in onze familiegeschiedenis.

Heeft u aanwijzingen of zelfs feiten over het verdere leven van deze Hendrik Jacobs de Boer en mogelijke nakomelingen, dan zou ik die graag willen weten. Om daarmee de familie ècht compleet te hebben.

En heeft u nadere gegevens aangaande mijn kwartierstaat (alle voorouders van Kornelis de Boer), het parenteel van Siebe Kornelis de Boer (1747-1817) (alle nakomelingen van de stamvader en naamgever van de familie) of de oorsprong van onze familie DE BOER, dan zie ik die graag tegemoet via een e-mail. Misschien kan ik ook u van dienst zijn met mijn genealogische gegevens.


"Zoals de vissersboot van Gerlof Martens de Boer
op de Noordzee dobberde,
zo dobbert de familie de Boer op de levenszee"terug naar startpagina DE BOER, klik op:terug naar Homepage, klik op: