Foto's familie de Boer (2)


Bolsward, 1936
Pieter Kornelis de Boer (1856-1948) ('"pake Pieter"),
die vele jaren werkzaam was geweest als botermaker
in Oosterlittens en Bolsward,
had in 1932 zijn vrouw Neeltje Sijtzes Zandstra (1863-1932) verloren.
In 1936 leverde Pieter een bijzondere prestatie.
In dat jaar fietste hij op 80-jarige leeftijd (!) de Friese Elf- en Dertigtocht
(een fietstocht in drie dagen langs alle
11 Friese steden en 30 grietenijen (gemeenten).
De herinneringstegel, die hij daarvoor ontving,
werd na zijn overlijden door zijn kinderen ingemetseld op zijn grafsteenFraneker, 1942
Bijzondere en unieke foto van vier geslachten DE BOER:
Piet-Kees-Piet-Kees
vlnr: Pieter (Piet) de Boer (1910-1988) - Pieter Kornelis (Piet) de Boer (1856-1948) -
Kornelis Pieters (Kees) de Boer (1884-1965) - Kornelis (Kees) de Boer (1942):
 de maker van het familieboek (en deze website)
met zijn vader, grootvader en overgrootvader (heit, pake en oerpake)Lioessens, circa 1920
Oude foto van de Doarpsstrjiite in Lioessens in NO-Friesland,
het dorp waar de familie de Boer haar wortels heeft
en waar vele generaties DE BOER's woonden en werkten (vooral als boer).
 Op de achtergrond staat de hervormde kerk,
de kerk die een belangrijke rol speelde in
de levens van vele voorouders van de familie de BoerHaulerwijk, 1942
Familiefoto van Jan Folkerts de Boer (1882-1962) en Grietje Sijtzes Dijkstra (1884-1962)
ter gelegenheid van het huwelijk van hun dochter Sietske.
 Jan Folkerts de Boer, geboren in Lioessens, was eerst boer in Lioessens.
In 1921 verhuisde hij met zijn gezin naar een grote veenkoloniale boerderij in Haulerwijk.
De verhuizing van het uiterste noorden naar het oosten van Friesland
gebeurde met twee pramen, met aan boord niet alleen het gezin,
maar ook alle huisraad en de complete veestapel.
In Haulerwijk bouwden Jan en Grietje een nieuw bestaan op
en Haulerwijk werd zodoende voor vele nakomelingen de bakermatterug naar homepage stamboom De Boer, klik op:terug naar mijn Homepage, klik op: