Mijn MAYA schilderijen
deel 2:
de zonnen van de Maya-kalender

mijn schilderijen van de heilige 20 zonnetegels (zonnen)
van de heilige
Maya Tzolkin-kalender
(met hun betekenis)
(alle schilderijen gemaakt aug.-sep. 2010, acryl op doek)
1
IMIX
de Rode Draak
De scheppingskracht
van de Rode Draak;
Oervertrouwen en creativiteit

IMIX is de bron van het leven.
IMIX inspireert, initieert en schenkt leven aan nieuwe creaties
IMIX is van nature sterk op het gevoel gericht en heeft soms de neiging zich terug te trekken

ik ben IMIX (Draak)
ik ben je levensbron
en baarmoeder
2
IK
de Witte Wind
De geestkracht van
de Witte Wind;
Bezieling en communicatie

IK leeft via het instinct in de fysieke wereld. De verfijnende kracht van de Witte Wind brengt je inspiratie en bezieling om jouw werkelijkheid te creëren. IK is idealistisch en romantisch

ik ben IK (Wind)
ik ben je levensadem
en geest
3
AKBAL
de Blauwe Nacht
De intuïtie van de Blauwe Nacht;
Sereniteit en overvloed

AKBAL is diepzinning, bedachtzaam, naar binnen gericht, soms depressief,
de transformerende kracht van de Blauwe Nacht staat voor de kracht van je uniekheid, overvloed en intuïtie

ik ben AKBAL (Nacht)
ik ben je plek van het mysterie en onderbewustzijn
4
KAN
het Gele Zaad
De groeikracht van
het Gele Zaad
Doelgericht en ontplooiend

KAN vertegenwoordigt de ordende kracht van de groei en voortplanting
KAN is een netwerker, heeft belangstelling voor leiderschap en is actief, dynamisch

ik ben KAN (Zaad)
ik ben je creativiteit en sexualiteit
5
CHICCHAN
de Rode Slang
De levenskracht
van de Rode Slang;
Passie en instinct

De initiërende kracht van de Rode Slang staat voor je levenskracht en lichamelijkheid; CHICCHAN heeft een sterke wil, is soms te veel gericht op uiterlijke schijn

ik ben CHICCHAN (Slang)
ik ben je levenskracht en lichaamswijsheid6
CIMI
de Witte Wereldoverbrugger
De bevrijdingskracht van
de Witte Wereldoverbrugger
Overgave en evenwichtigheid

CIMI leeft via de rede en mentale activiteit. CIMI brengt evenwicht en bied de mogelijkheid om los te laten en de geest te laten herinneren, kiest voor zekerheid

ik ben CIMI
(Wereldoverbrugger)
ik ben je vermogen tot overgave en loslaten
7
MANIK
de Blauwe Hand
Dienstbaarheid van de Blauwe Hand
Behulpzaam en vervullend.

MANIK is vreedzaam en edelmoedig, kan kunstzinnig, inspirerend en individualistisch zijn. MANIK geeft de kracht om balans te vinden in gezelschap versus vrijheid

ik ben MANIK (Hand)
ik ben je artistieke en helende vaardigheden
8
LAMAT
de Gele Ster
De schoonheid van de Gele Ster;
Harmonie en richtinggevend

De rijpende kracht van de Gele Ster staat voor de kracht van harmonie en schoonheid.
LAMAT is energetisch, zenuwachtig, slim en speels, heeft de elegantie van een stralende ster en is beoefenaar van de schone kunsten

ik ben LAMAT (Ster)
ik wijs je de weg
MULUC
de Rode Maan
De zelfherinnering
van de Rode Maan
Onderbewust weten en zelfvertrouwen

MULUC werkt zuiverend. MULUC is zeer emotioneel, vol verbeeldingskracht en zelfs paranormaal begaafd: MULUC is mentaal sterk, initieert en is de bron vsn nieuwe ideeen.

ik ben MULUC (Maan)
ik ben je gevoel en bewustzijn
10
OC
de Witte Hond
De liefde van de Witte Hond;
Loyaliteit, verbondenheid en tolerantie

OC is loyaal en gaat met hart en ziel voor eigen idealen, vrienden en familie
De verfijnende kracht van de Witte Hond staat voor de kracht van tolerantie, gevoel van verbondenheid en liefde

ik ben OC (Hond)
ik ben je vermogen tot liefhebben en opnieuw beginnen11
CHUEN
de Blauwe Aap
De speelsheid van de Blauwe Aap
Spontaan, transparant, met humor.

CHUEN wordt gekenmerkt door overvloed, werkt aan projecten tot deze zijn afgerond. CHUEN is nieuwsgierig en communicatief

ik ben CHUEN (Aap)
ik ben je spontaniteit en het magische kind
12
EB
de Gele Mens
Het hart van de Gele Mens;
Besluitvaardigheid,
intentie en vrije wil

De rijpende kracht van de Gele Mens staat voor de kracht van je besluitvaardigheid en wijsheid
EB leeft vanuit emoties, is ontspannen, beleefd en zorgvuldig, is ambitieus en een harde werker

ik ben EB (Mens)
ik ben je vrije wil... zeg het maar
13
BEN
de Rode Hemelwandelaar
De ontdekkingskracht van de Rode Hemelwandelaar

Moedig, onderzoeker en ontdekker. Ben je geboren onder BEN dan ben je expressief, profetisch en ontvang je wijsheid. BEN is talentvol en en vechter voor principes, een kruisvaarder

ik ben BEN (Hemelwandelaar)
ik ben je boodschapper van het licht
14
IX
de Witte Tovenaar
De wijsheid van
de Witte Tovenaar
Integer en onbaatzuchtig

IX brengt je de energie van de betovering en tijdloosheid. Als IX kun je worstelen met emoties, IX kent de allesomvattend van de tijd-ruimte en tijdloosheid, maar weet hij niet altijd wat zijn eigen plek daar is

ik ben IX (Tovenaar)
ik ben je weten vanuit je hart, je sjamaan
15
MEN
de Blauwe Adelaar
Een zien van de Blauwe Adelaar
Visie, overzicht en creatie

MEN is onafhankelijk en ambitieus. Als MEN ben je wetenschapper of technisch aangelegd
ik ben MEN (Adelaar)
ik ben je vermogen om relaties aan te gaan vanuit onafhankelijkheid16
CIB
de Gele Krijger
De dapperheid van de Gele Krijger
Analysevermogen en intelligentie

CIB is is serieus, wijs, realistisch. pragmatisch en expressief.
Als CIB heb je hoge waarden en normen, ben je door het leven gehard en vaak statusbewust

ik ben CIB (Krijger)
ik ben je innerlijke weten en wijsheid
17
CABAN
de Rode Aarde
De navigatiekracht
van de Rode Aarde
Alert en gecentreerd
CABAN leeft in de spirituele wereld en intieert, is zelfwerkzaam en mentaal actief, rationaliserend, slim en praktisch. Als CABAN ben je vaak progressief en controversieel en hebt onwrikbare overtuigingen
ik ben CABAN (Aarde)
ik ben je gronding en bescherming
18
ETZNAB
de Witte Spiegel
De oneindigheid van de Witte Spiegel
Inzicht en helderheid

Ben je geboren onder ETZNAB dan focus je op het onderscheid tussen illusie en werkelijkheid
ETZNAB is zelfwerkzaam, praktisch en sociaal, maar kan worstelen met intieme relaties. Is geneigt om water bij de wijn te doen.

ik ben ETZNAB (Spiegel)
ik zie je schaduwkanten onder ogen
19
CAUAC
de Blauwe Storm
De vernieuwingskracht van de Blauwe Storm;
Transformatie, zuivering en zelfvernieuwing

Als CAUAC heb je vele inzichten en ben je een goede leerling en leraar. De vernieuwingskracht van de Blauwe Storm geeft je de drang om te zuiveren. CAUAC voelt zich aangetrokken tot filosofie en religie

ik ben CAUAC (Storm)
ik breng onrust om te zuiveren
0 (tevens 20)
AHAU
de Gele Zon
Het eenheidsbewustzijn van de Gele Zon
Verbondenheid, toewijding en onvoorwaardelijkheid

Geboren onder AHAU leef je met de Geest. AHAU is liefhebbend, toegewijd, artistiek en romantisch. AHAU heeft het goed met iedereen voor en is soms sociaal onhandig. AHAU focust op ontvangen en uitdragen van onvoorwaardelijke liefde, zonder iets terug te verwachten

ik ben AHAU (Zon)
ik ben je toegewijde en christusbewustzijn


Naar mijn Kunst-homepage:nnNaar mijn Homepage: