Deze website gaat over de familie De Leeuw (mijn familie van moederszijde), en bevat informatie over o.a. het stamboomonderzoek, het familieboek en de familiedag van de familie De Leeuw.

Stamboomonderzoek De Leeuw
Begin jaren negentig startte neef Dries de Leeuw (1945-2020) een stamboomonderzoek naar de familie De Leeuw, een (van oorsprong) veenarbeidersfamilie, afkomstig uit het verdronken dorp Beulake.
Toen ik (KdB) in 2004 twee andere stamboomonderzoeken (families De Boer en Noorderwerf) had afgerond ben ik Dries gaan helpen met het De Leeuw-onderzoek. De familie De Leeuw bleek een gigantisch grote familie te zijn, met o.a. veel emigranten. Toen we het stamboomonderzoek in 2007 konden beeindigen, beschikten we over maar liefst 1100 adressen van nog in leven zijnde familieleden.
Familieboek De Leeuw
Met het in 2007 beeindigen van het stamboomonderzoek kon ik dat jaar ook mijn boek over de stamboom en de geschiedenis van de familie De Leeuw voltooien. Dit familieboek kon ik presenteren op een prachtige familiedag in Vollenhove. Het familieboek De Leeuw is helaas al geruime tijd uitverkocht!
Familiedag De Leeuw
Op 22 september 2007 vond in Vollenhove de unieke familiedag van de familie DE LEEUW (Leeuw-De Leeuw-Lyon) plaats met liefst 520 aanwezige familieleden, afkomstig uit zeven verschillende landen (Nederland, Belgie, Duitsland, Zwitserland, Verenigde Staten, Canada en Australie). Op deze dag werd o.a. het familieboek DE LEEUW gepresenteerd.

Triest nieuws
Op 1 juli 2020 is mijn neef Dries de Leeuw overleden. Toen ik Dries in 2004 begon te helpen met het stamboomonderzoek De Leeuw had hij al ruim tweederde deel van de familie compleet. Samen hebben we tussen 2004 en 2007 de stamboom van de familie voor bijna 100% compleet gekregen.
Het was voor mij een enorme schok toen ik hoorde, dat mijn drie jaar jongere neef Dries was overleden. Niet alleen omdat ik met hem aan dit stamboomonderzoek heb gewerkt, maar vooral ook omdat ik in onze jeugdjaren (in de jaren vijftig en begin jaren zestig) veel met Dries optrok. In de zomervakantie was ik altijd een paar weken bij mijn pake's en beppe's en neven en nichten in Grouw en Akkrum. Dries was mijn enige neef van moederskant. In Grouw deden Dries en ik toen van alles samen, zoals vissen, zeilen, kievitseieren zoeken (in het voorjaar, zowel bij Grouw als bij Beilen, waar ik toen woonde) en soms kattenkwaad uithalen (Dries had in het dorp Grouw de bijnaam Dolle Dries). Heel veel dierbare herinneringen dus aan een heel fijne neef.