Familieboek DE LEEUW

Belangrijk:
Bij het onlangs opruimen van ons huis kwamen we nog een voorraad
(nieuwe, ongebruikte) boeken tegen van de familie De Leeuw!!!
Dus er zijn ook nu nog exemplaren te koop van het stamboom/familieboek van de familie De Leeuw (publicatie in 2007),
Deze allerlaatste familieboeken gaan nu voor een koopje van de hand.
Heeft u nog belangstelling voor zo'n DE LEEUW-boek, stuur dan een mailtje naar:
mailadres Kees de Boer


Het boek draagt de titel:
DE LEEUW, stamboom en geschiedenis van het geslacht Leeuw-De Leeuw-Lyon,
een familie uit veen en turf

Het familieboek De Leeuw bestaat uit drie delen: 
Deel I: De geschiedenis van de familie De Leeuw: hierin wordt de complete geschiedenis van de familie beschreven, vanaf het prille begin van rond 1700 (toen onze voorvaderen aan het ploeteren waren bij de veen- en turfwinning in NW-Overijssel) tot aan de allerlaatste generaties toe. In dit hoofdstuk staan ook levensbeschrijvingen van voorouders, familieverhalen en anekdotes. Dat alles voorzien van interessante illustraties, zoals oude akten en vooral veel familiefoto's.
Deel II: De complete stamboom van de familie: alle nakomelingen (= parenteel) van stamvader Jacob Jans Leeuw (zowel van de Friese tak als de Overijsselse tak) (van de vrouwelijke Leeuwen/De Leeuwen komen ook hun kinderen in de stamboom!). In de stamboom staat van ieder familielid vermeld: geboortedatum en geboorteplaats, huwelijksdatum en huwelijksplaats, (indien van toepassing: datum en plaats van echtscheiding), overlijdensdatum en overlijdensplaats, de uitgeoefende beroepen en (bij de nog levende familieleden) hun huidige woonplaats. Uiteraard wordt bij ieder familielid vermeld, wie de ouders zijn (ook van degene, die met een Leeuw/De Leeuw getrouwd is) en wie de kinderen zijn. Via die vermeldingen is snel te zien hoe de familie verder in elkaar zit. Bij alle familieleden wordt zoveel mogelijk een foto geplaatst (trouwfoto, gezinsfoto of familiefoto).
Deel III (Bijlagen): Over een aantal voor de familie interessante onderwerpen.

Omdat de familie De Leeuw bijzonder veel emigranten telt (er wonen buiten Nederland vooral veel familieleden in de Verenigde Staten en Canada, maar ook in Australie, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje) zijn een aantal hoofstukken ook in het Engels geschreven).terug naar startpagina familie DE LEEUW, ga naar:terug naar mijn Homepage, ga naar: