Het Meer van Galilea wordt ook wel genoemd het Meer van Tiberias, genoemd naar de stad Tiberias, de grootste plaats die aan dit meer ligt. Het meer in het noorden van Israël, dat 205 meter onder zeeniveau ligt, is het belangrijkste zoetwaterreservoir van het land en wordt gevoed vanuit de Golan Hoogvlakte in het uiterste noorden van Israël en Zuid-Libanon. Het watert naar het zuiden af via de rivier de Jordaan, die eindigt in de Dode Zee, het laagste meer ter wereld.

Een groot deel van het optreden van Jezus speelt zich af rond het Meer van Galilea. Jezus heeft een tijdlang aan het Meer van Galilea gewoond, in Capernaum (Kapernaüm). Ook een aantal van Jezus' discipelen, die vissers waren op het Meer van Galilea, woonden er. Een aantal bekende Bijbelverhalen, zoals de wonderbare spijziging, en dat Jezus op de zee wandelt, spelen zich op en rond het Meer van Galilea af.
Aan het meer liggen de volgende plaatsen, die we bezochten tijdens onze Israëlreis: Tiberias (waar we twee nachten verbleven), de Berg der Zaligsprekingen en Capernaum.

Visverbod op meer waar
Jezus over het water liep

GALILEA - Het is verboden om te vissen op het Meer van Galilea. De Israëlitische regering heeft een visverbod voor twee jaar afgekondigd op het meer waar Jezus volgens de Bijbel over het water liep en zijn leerlingen Simon Petrus en Andreas riep om hem te volgen om "vissers van mensen" te worden.

Het meer voorziet de omgeving al honderden jaren van verse vis. De laatste jaren wordt er echter steeds minder vis uit het meer naar boven gehaald. Volgens de Israëlische overheid is er sprake van overbevissing van het zoetwatermeer. Volgens de vissers zijn de aalscholvers het probleem. Die zouden te veel jonge vissen opeten.

Links: enkele jaren geleden stond dit artikel in een Nederlandse krantNaar Belangrijke plaatsen in Israël:-----Naar Startpagina Israëlreis: