Capernaum of Kafarnaüm was een vissersdorp in de tijd van de Hasmoneeën, gelegen op de noordelijke oever van het meer van Galilea. Kafarnaüm wordt in het Nieuwe Testament genoemd als de woonplaats van Jezus en verschillende van zijn discipelen: de broers Simon Petrus en Andreas, de broers Jacobus en Johannes en verder Matteüs de tollenaar.
In 1894 zijn de ruïnes en aangrenzend gebied aangekocht en heden ten dage in bezit en beheer van de Franciscanen. Zij bouwden westelijk van het Huis van Petrus een klein klooster en wijdden zich voortaan aan het onderzoek van Kapernaüm.

Een paar kilometer zuidwestelijk van Capernaum bevindt zich nog een belangrijke Christelijke plaats: de Berg der Zaligsprekingen. Hier begon Jezus zijn openbare optreden en verkondigde hij dat het Koninkrijk van God door Hem gekomen was. Deze verkondiging wordt genoemd de 'Bergrede.'

Beide plekken, Capernaum en de Berg der Zaligsprekingen, bezoeken we op dag 6 van onze Israëlreis.

Capernaum
Berg der ZaligsprekingenNaar Belangrijke plaatsen in Israël:-----Naar Startpagina Israëlreis: