Bethlehem is een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever. Het ligt ongeveer 9 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. De plaats Bethlehem is een oude Kaänitische plaats. In de Tenach wordt hij genoemd onder meer in het boek Ruth, koning David zou uit deze plaats afkomstig zijn. In de Bijbel is Bethlehem, volgens de evangelisten Matteüs en Lucas, de geboorteplaats van Jezus. Ook de islam beschouwt Bethlehem als de geboorteplaats van Jezus, als de profeet Isa.
Op de plek waar Jezus geboren is werd in opdracht van keizer Constantijn de Grote de eerste kerk, een basiliek, gebouwd. Deze Geboortekerk is een van de beroemdste en mogelijk oudste kerken ter wereld. Onder de aan het Kribbeplein gelegen basiliek zou de grot zijn geweest waarin Jezus is geboren. Bethlehem bleef eeuwenlang een christelijke stad.

Naar startpagina Israëlreis: